Koordynator 1* Pola obowiązkowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Blumont Tomasz Gutaj, ul. Tadeusza Kościuszki 17, 62-700 Turek, umieszczonych z zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia konkursu. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Oświadczam, że jestem nauczycielem w wyżej podanej placówce, a powyższe dane są prawdziwe.
Newsletter
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Blumont Tomasz Gutaj, ul. Tadeusza Kościuszki 17, 62-700 Turek.